Η Λίνα

by aris marcopoulos for tetra (the kid and the panton chair)

by aris marcopoulos for vitra

again, by aris marcopoulos for tetra

again, by aris marcopoulos for vitra

σήμερα το πρωί.

Δεν θέλω να σοβαρευτώ. Ούτε εγώ ούτε εσείς. Θέλω να είμαι μια 80χρονη γριά που θα φοράει σαλβάρια, θα περπατάει ξυπόλητη, και θα σκαρφαλώνει στα παράθυρα των αυτοκινήτων των φίλων της που θα είναι εξίσου βλαμμένοι μ’ αυτήν…

Advertisements